RETOUR- EN RESTITUTIEBELEID

Wat kan wel en niet geretourneerd worden?

Het herroepingsrecht kan worden uitgeoefend tot 14 dagen na ontvangst van de bestelling, door een e-mail te sturen naar het volgende adres: info@eldesvandelmueble.com.

Vanaf dat moment is er een periode van 14 dagen om ons de te retourneren artikelen te sturen naar het adres: c/Honfria 18-20 c.p 37008 Salamanca.

U kunt elk product dat zich in de originele verpakking bevindt en met alle bijbehorende documentatie (instructies, labels...) terugsturen naar ons magazijn met betaalde verzendkosten.

Retourzendingen van goederen worden aanvaard in overeenstemming met de volgende voorwaarden:

  • Alle artikelen moeten in hun ORIGINELE VERPAKKING worden geretourneerd en mogen geen sporen van gebruik vertonen.
  • Artikelen die verkeerd gebruik of wijzigingen door de klant vertonen, kunnen niet in ontvangst worden genomen.
  • Artikelen moeten 100% van de onderdelen en de verpakking bevatten.
  • Lampen kunnen niet worden geretourneerd.

 

Terugbetaling
Het volledige bedrag van de bestelling wordt terugbetaald zodra de producten zijn ontvangen en gecontroleerd op volledigheid en correcte verpakking, met uitzondering van de verzendkosten.

Indien daarentegen de staat van het product defect is door slechte verpakking of verkeerde behandeling, wordt de bestelling NIET terugbetaald en is de klant verantwoordelijk voor het ophalen van de goederen binnen 15 dagen.


Waar moet ik de retourzending naartoe sturen?
De retourzending is geen dienst die wij aanbieden. Daarom is het de verantwoordelijkheid van de klant om ons het product te sturen op de manier die hij/zij geschikt acht en op eigen kosten.

De producten moeten gestuurd worden naar:

Polígono Montalvo II, calle Honfria, nº 18-20,

C.P. 37OO8 Salamanca

+0034 923156728

info@eldesvandelmueble.com

Kan ik wijzigingen aanbrengen als ik de goederen heb ontvangen?

Ja, u moet ons binnen 24 uur na ontvangst op de hoogte brengen. U betaalt het verschil van het product als het nieuwe product een hogere waarde heeft, of wij betalen het overeenkomstige deel als het nieuwe product een lagere waarde heeft.

Te laat
Wij accepteren geen retourzendingen die zijn aangemeld of ontvangen na de hierboven beschreven termijn.

ANNULERINGSFORMULIER

AAN OFILINEA MOBILIARIO, SL
Hierbij deel ik u mede dat ik de met u gesloten koopovereenkomst met betrekking tot de volgende
volgende producten en/of diensten:
PRODUCT / DIENSTREFERENTIE
Bestelnummer:

 

.............................. .............................. .........
Datum van inschrijving: ........................ .............................. ...................
Ontvangst van het verzoek: ........................ .............................. .............
GEGEVENS VAN DE CONSUMENT
Naam en voornaam:
.............................. .............................. .............................. .............................. .......
CIF/NIF/NIE:

Domicilio:

Teléfono:

Email:
.............................. .............................. .............................. ....
.............................. .............................. .............................. .............................. .....................
............
En........................... ....... a.... de............. de............
Firma:

Voeg alle ontvangen artikelen bij (artikel, doos, instructies en factuur).

Zodra wij het pakket hebben ontvangen, gaan wij over tot identificatie en verificatie van de staat van de geretourneerde producten. Deze operatie kan tot 48 uur duren, aangezien elk artikel wordt geanalyseerd om na te gaan of het overeenkomt met het werkelijk verzonden artikel.

Zodra de controle is afgerond, zullen wij in geval van een verschil zo snel mogelijk contact met u opnemen.

 

Terugzending van verkeerde, gebrekkige of defecte producten of producten in slechte staat.

In geval van gebrekkige producten zullen wij in voorkomend geval overgaan tot vervanging, prijsvermindering of ontbinding van de overeenkomst, hetgeen voor de consument en gebruiker kosteloos zal zijn.

In gevallen waarin u van mening bent dat het product op het moment van levering niet in overeenstemming is met wat in het contract is bepaald, dient u onmiddellijk contact met ons op te nemen via ons contactformulier info@desvandelmueble.com, met vermelding van de details van het product en de bestelling, evenals de geleden schade, altijd vergezeld van foto's die de schade aan het product tonen.

Na ontvangst van de melding zullen wij contact met u opnemen om u te informeren over de verdere gang van zaken.

ANNULERINGEN

De klant of gebruiker kan zijn bestelling annuleren, zolang deze onze magazijnen niet heeft verlaten.

In geval van annulering worden de eerder door de gebruiker of klant betaalde bedragen op dezelfde wijze terugbetaald als bij de oorspronkelijke transactie.

KENMERKEN VAN DE PRODUCTEN:

De producten in de catalogus kunnen lichte wijzigingen in hun kenmerken vertonen.

De informatie in elk artikel verduidelijkt de belangrijkste details van het product, maar ze kunnen altijd variaties vertonen in toon, vorm en grootte.

De afbeeldingen van elk artikel dienen als referentie om kennis te hebben van de globale kenmerken van het product, maar elk exemplaar in voorraad hoeft niet exact hetzelfde te zijn als de afbeelding op de website.

Producten van marmer, zoals tafelbladen, salontafels, enz. kunnen onvolkomenheden bevatten die typisch zijn voor natuursteen.

Handgemaakte producten (stoelen, fauteuils, tafels, opbergmeubelen, enz.) kunnen variaties in de tinten van de materialen, onvolkomenheden en vlekken, evenals lichte variaties in hun afmetingen hebben, als gevolg van hun handmatige vervaardiging met natuurlijke materialen.


KLANTENSERVICE

De klant kan contact opnemen met onze klantenservice via het volgende e-mailadres: info@eldesvandelmueble.com

Onze garantie komt wettelijk overeen met 2 jaar.

Om de garantie op een product toe te passen moet u ons per e-mail informeren met vermelding van het bestelnummer of factuurnummer en bijgevoegde foto's met vermelding van de geconstateerde schade, op het moment van acceptatie zal een vervanging van het product of vervanging van het defecte onderdeel plaatsvinden.

De garantie dekt de reparatie van het product.

De transportkosten zijn voor rekening van de klant.

In geval van geschil met de klant, moet de klant ons het defecte product terugsturen, wetende dat de terugzending eveneens ten zijne laste is, behalve indien het geval van een fabricagefout wordt bevestigd.

Voor elke klacht moet u de factuur voorleggen die overeenkomt met de aankoop van het product.

De garantie geldt niet in geval van:

  • Het product verkeerd is gemonteerd, verkeerd is geïnstalleerd of verkeerd is onderhouden door de gebruiker.
  • Het product is gerepareerd en beschadigd.
  • Het product kapot of beschadigd is aangekomen.
  • Het product is blootgesteld aan kustplaatsen waar het is aangetast door weersomstandigheden of is geplaatst op ongeschikte oppervlakken, bijv. zand, water...

Op reserveonderdelen wordt 1 jaar garantie gegeven.

RESERVATIES

Om te reserveren kan de klant het totale bedrag van de bestelling betalen om deze bevestigd en klaar in ons magazijn te laten liggen tot de datum van levering.

Het is ook mogelijk om minstens 50% van het totale bedrag van de proforma te betalen. Na ontvangst van de betaling wordt de reservering bevestigd en liggen de goederen klaar in onze magazijnen.

Het openstaande bedrag moet minstens 4 - 5 dagen voor de datum waarop u de bestelling wenst te ontvangen betaald worden, zodat de betaling gecontroleerd kan worden en de goederen klaargemaakt kunnen worden voor verzending. Indien u de hoeveelheid producten of de verzend- en facturatiegegevens wenst te wijzigen, verzoeken wij u dit zo spoedig mogelijk te doen.

Voorraden mogen maximaal 30 dagen in onze magazijnen blijven.

Na het verstrijken van deze periode moet de klant de bestelling volledig betalen, en moet hij bovendien een extra opslagtoeslag betalen.

Indien de klant om welke reden dan ook een reservering annuleert en de goederen wenst terug te sturen, wordt een boete van het totale bedrag van de bestelling in rekening gebracht.

Inschrijving nieuwsbrief

Ontvang de laatste updates over onze producten en promoties.