Overeenkomstig de informatieplicht van artikel 10 van Wet 34/2002, van 11 juli, betreffende diensten van de informatiemaatschappij en elektronische handel (LSSICE), informeert de eigenaar van de website u over het volgende:

  • Bedrijfsnaam: OFILINEA MOBILIARIO, S.L.
  • FISCAAL NUMMER: B37269644
  • Adres: Calle Segunda 16, 37188 - Salamanca (Salamanca)

Ingeschreven in het handelsregister van Salamanca in Volume 73, folio 113, sectie, bladnummer SA2508, opschrift

OFILINEA MOBILIARIO, S.L. aanvaardt, binnen de door de wet gestelde grenzen, geen enkele verantwoordelijkheid die voortvloeit uit het gebrek aan waarachtigheid, integriteit, actualisering en nauwkeurigheid van de gegevens of informatie op haar webpagina's.

De inhoud en informatie zijn niet bindend voor OFILINEA MOBILIARIO, S.L. en vormen geen meningen, advies of juridisch advies van welke aard dan ook, aangezien het slechts gaat om een dienst die wordt aangeboden voor informatieve en informatieve doeleinden.

De internetpagina's van OFILINEA MOBILIARIO, S.L. kunnen links bevatten naar andere pagina's van derden die OFILINEA MOBILIARIO, S.L. niet kan controleren. Daarom kan OFILINEA MOBILIARIO, S.L. geen verantwoordelijkheid dragen voor de inhoud die op pagina's van derden kan staan.

De teksten, afbeeldingen, geluiden, animaties, software en de rest van de inhoud van deze website zijn het exclusieve eigendom van OFILINEA MOBILIARIO, S.L. of haar licentiegevers. Elke handeling van transmissie, distributie, overdracht, reproductie, opslag of gehele of gedeeltelijke openbare mededeling moet de uitdrukkelijke toestemming van OFILINEA MOBILIARIO, S.L. hebben.

Ook voor de toegang tot bepaalde diensten die OFILINEA MOBILIARIO, S.L. via de website aanbiedt, moeten bepaalde persoonsgegevens worden verstrekt. In overeenstemming met de bepalingen van Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en het vrije verkeer van die gegevens, informeren wij u dat, door het invullen van deze formulieren, uw persoonsgegevens worden opgenomen en verwerkt in de bestanden van OFILINEA MOBILIARIO, S.L. om u onze diensten te kunnen leveren en aanbieden, alsmede om u te informeren over verbeteringen van de website.

Wij informeren u tevens dat u te allen tijde uw recht op toegang, rectificatie, annulering, verzet, beperking en overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens kosteloos kunt uitoefenen door een e-mail te sturen naar: info@eldesvandelmueble.com of naar het volgende adres: Calle Segunda 16, 37188 - Salamanca (Salamanca).

Inschrijving nieuwsbrief

Ontvang de laatste updates over onze producten en promoties.